Berättarkvällarna på Agueli går mot sitt hittills bästa år. Nu var vi 46 personer som trängde ihop oss under tavlorna på väggarna. Extra kul var att två av åtta berättare tillhörde kategorin "ungdomar"; Julia Jönsson och Sibon Kabir. Det avspeglades också i publiken  som numera består av alla åldrar – utom spädbarn. Progammet var:

1. Julia Jönsson, På cykel i Uppsala
2. Bosse Almén, Grisen Huberta
3. Sylvia Hild, Blå Moskén
4. Margaretha Krouthén, Plast-Lasse
5. Sibon Kabir, Pojken som svarade "Hallå"
6. John Edward, Dålig berättelse
7. Eva Graus, Att befinna sig överst
8. Pelle Olsson, Midsommar i Strömstad