Vilken fin start på det åttonde berättaråret. 42 personer kom och lyssnade på historier från bland annat Haiti, idrottsmuseet i Kalmar, 1800-talets Österrike, Ohio state university, antikens Kreta och Slekavan i Norrbotten. Ny på Aguéliscenen var Fredrik Smedberg med en historia om Jesse Owens. Men varför så få  kvinnliga berättare?

Bertil Bragby:  Bowlingskorna
John Edward: Att kliva av tåget
Pelle Olsson: Wittgenstein
Fredrik Smedberg: Möte med Jesse Owens
Lars-Göran Reijner: Berättarkväll på Aguéli
Eva Graus: Glaukos, spotta aldrig på en lärare!
Bosse Almén: Han Enar
Göran Hemberg: Kung Midas har åsneöron
Martin Simon Hjorth: Pojken och ankaret
Lisbet Hejdebäck: Majsan och Rolle