Berättargruppen Caradonna

Berättargruppen Caradonna, från vänster: Jun, Majd, Karin, Su, och Claire

Gruppen framför berättelser från många länder och världsdelar, inte minst utifrån hur medlemmarna i gruppen har hört berättelserna skildras på sina modersmål.  Gruppen översätter berättelserna till svenska.

Medlemmarna träffas kontinuerligt, genomför egna arrangemang – och deltar i andras.

Caradonna består av Claire Bleloch, Majd Salah Mahdi, Jun Wu, Su Ye och Karin Hultenheim (gruppens ledare).