Category Archives: Föreningsprotokoll

Årsmöteshandlingar 2017

Valberedningens förslag till ny styrelse finns längst ned i förslag till dagordning.

Styrelseprotokoll 2017

 

 

Årsmöteshandlingar 2016

Resultaträkning 2015

Budget BNÖ 2016

Dagordning årsmöte 21/2 17.00-19.00

Verksamhetsberättelse för 2015

Balansräkning sid 1

Balansräkning sid 2

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll

 

Styrelseprotokoll 2016

2016-01-14

2016-02-16

2016-02-21 konstituerande

2016-03-09

2016-04-07

2016-05-24

2016-08-23

2016-09-13

2016-10-06

2016-11-22

 

 

 

Årsmöteshandlingar 2015

Förslag på dagordning

Verksamhetsberättelse-BNÖ-2014

Protokoll Årsmöte 2015

Styrelseprotokoll 2015

2015-01-08

2015-02-05

2015-02-15 konstituerande ny styrelse 

2015-03-11

2015-04-15

2015-05-18

2015-09-02

2015-10-12

2015-11-10

2015-12-10

Årsmöteshandlingar 2014

Årsmötesprotokoll 2014

Förslag på dagordning

Verksamhetsberättelse 2013

Styrelseprotokoll 2014

2014-01-22

2014-02-23

2014-03-18

2014-04-30

2014-05-25

2014-08-26

2014-09-25

2014-10-27

2014-11-26

Styrelseprotokoll 2013

2013-01-20

2013-02-17

2013-03-23

2013-04-22

2013-05-24

2013-09-17

2013-10-16

2013-11-14

2013-12-04

Årsmöteshandlingar 2013

Förslag på dagordning

Verksamhetsberättelse 2012

Årsmötesprotokoll 2013