Bosse Almén berättade om störande kråkor i ett träd