Kvällskurs,”Konsten att berätta” Sensus, Medborgarhuset, Stockholm

Datum: 20/9 – 11/10, vid fyra tillfällen, torsdagar kl.18.00 – 21.00

För anmälan och mer information: www.sensus.se/stockholm/skrivochtala

 

Berättarkurs, Folkkulturcentrum, Stockholm, Hjorthagen

Datum: lördag 24/11 – söndag 25/11

För anmälan och mer information: www.folkkulturcentrum.se