matsrfrim.jpg

 

När jag började berätta i slutet av 80-talet visste jag inte att detta var en egen konstart, och att det snart skulle genomsyra hela min tillvaro.

 

Men så blev det: genom åren har jag framträtt över hela Sverige och stora delar av Norden, men också på festivaler i Grekland, Schweiz, Kanada, Frankrike, Holland, Belgien, Wales och Tyskland.

Mina program är många och flexibla. Jag gillar drastiska historier som med humor och känsla odlar livsfrågor. Jag berättar allt från skrönor till mytologi och från sagor till epos. De kan anpassas för barn, unga och vuxna, de kan framföras i fickformat likaväl som i helaftonsföreställningar, och i klassrummet lika väl som på teatern.

Berättarkonsten behöver fortfarande lyftas fram. Det ägnar jag mig åt som konstnärlig ledare för dels FABULA STORYTELLING FESTIVAL och dels BerättarStallet. Jag skriver också böcker i ämnet, tar konsultuppdrag, föreläser och leder workshops för pedagoger, skådespelare, storytellers, präster och alla andra som vill använda berättande i sitt yrke. Hör gärna av er och berätta vad ni söker, så får ni höra mer.

Kontakta Mats Rehnman:

Fabula Storytelling Pool: 076 821 17 77
Telefon: +46 (0)8 668 34 03
Mobil: +46 (0)70691 99 92
E-post: mats.rehnman@swipnet.se
Hemsida: www.mats.rehnman.nu