alt

Monica Zak – berättare med stora öron.

Under många år har jag lyssnat. I tält i Sahara, i sittbrunnen hos långfärdseglare, på soptippar och hos häxor i Guatemala. De historier jag hört har ibland blivit böcker, lika ofta muntliga berättelser.

Under resor bl.a. i Saharaöknen, Somalia, Latinamerika, Samoa och Sverige har jag exemepvis lyssnat till spökhistorier som barn och vuxna berättat. Deras historier berättar jag gärna vidare.

Just nu samlar jag in historier som kvinnor berättar, när männen inte är med.

Berättarteman: Spöken från hela världen. Sagor från Samoa. Den sanna historien om Hadara- pojken som levde med strutsar. Om Alex Dogboy och andra gatubarn. Häxor och andra visa kvinnor i Guatemala.

Jag är van att framträda på biblitoek och skolor, på teaterscener och på studiedagar för lärare. Jag berättar på svenska, engelska och spanska.

Kontakta mig telefon 08/ 643 86 19 aller mejla till monica.zak@telia.com