Styrelsen för BNS – Berättarnätet Sverige – efterlyser entusiaster ifrån BNÖ-föreningen som nya styrelsemedlemmar. Vi ( BNÖ) är en av de stora regionala föreningarna med avseende på antal medlemmar och BNS tycker det vore bra om vi hade representation i denna vår övergripande nationella Berättarförening.  Där, som hos oss, är det omsättning på gång i styrelsen inför nya verksamhetsåret. Det vill nu till fler engagerade berättarvänner som kan göra en insats. Vad krävs då av en person som känner suget?

Vi citerar Sven Hansson nuvarande styrelsemedlem i BNS:   
”Jag tror att det viktigaste är att man är intresserad av berättande och att sprida och utveckla denna konstart. Vidare bör man vara intresserad av vad som händer innom berättandet på olika håll i Sverige, Norden och Europa. De flesta möten äger rum på SKYPE. Det blir väl en 10 möten per år. De sista åren har vi haft en helg då styrelsen träffats personligen. Dessutom träffas vi ju på BNS årsmöte och på festivaler o.dy.. Någon ekonomisk ersättning får man inte för sitt styrelsearbete. Belöningen är att man kommer ut på trevliga arrangemang. Resor och boende ersätts då på skäligt sätt.”  
 
Även inom vårt eget BNÖ aviseras, som skrivet ovan, cirkulation. Med två ledamöter som lämnar i vår. Har du förslag på personer som du tycker borde passa i endera styrelsen eller känner själv att du vill vara med där det händer, kontakta antingen BNÖ eller BNS  för att verka för nominering. 
När det gäller BNS Hör av er till 
storysven@telia.com   

och när det gäller BNÖ till vår valberedning som ju är: Helén Dejke helen@dejke.se  och Lisa Killander  Braun lisa.killander@comhem.se