En nyhet är att vi ger lite hjälp för er som vill filma ert berättande t.ex. till YouTube, eller vid zoom-möten etc. Det är Margareta som sammanställt.