Berättarnätet Östs senaste nyhetsbrev har kommit. Har du inte redan fått det så kan du ta hem det: