Kurs i Naturberättande

 
En dag om muntligt berättande (storytelling) och hur sagorna och myterna kan fördjupa relationen till naturen.
Hur kan vi göra växter, djur och naturmiljöer mer närvarande i sagan vi berättar?
Och hur kan sagan inspirera oss i arbetet för en hållbar värld?
 
Ur innehållet:
 
·         Vårt behov av sagor
·         Träning i berättarkonst
·         Sagan och platsens själ
·         Naturberättelsens dramaturgi
·         Skapa sagor utifrån naturföremål och platser
·         Traditionella djursagor och skapelseberättelser
·         Att skapa ”sånglinjer” i landskapet
·         Sagor för hållbar utveckling
 
Denna utbildningsdag riktar sig till pedagoger, lärare, naturvägledare, m.fl., som vill använda sagans kraft i sin undervisning, samt till berättare som vill föra in naturen och ekologin på ett tydligare sätt i sin repertoar.
Kursledare: Henrik Hallgren, professionell sagoberättare, naturvägledare och arkeolog.
Datum och tid: 2 oktober, 10-17
Plats: Lidingö (mer info meddelas till de anmälda).
Pris: 950 kr
Anmälan: Betala in kursavgift på Bg. 274-0561, skriv ”Sagans ekologi”.
Meddela även via mail till henrik@lodyn.se