Stockholms stads byggnadsritningar är av Unesco utsedda till ett av världens cirka 300 världsminnen. Berättarnätet Öst vill tillsammans med Stadsarkivet inventera materialets möjligheter att gestaltas konstnärligt på olika sätt.

Kort om Berättarnätet Öst och Stockholms stadsarkiv

CV Johan Theodorsson

CV Harleen Kalkat

CV Marina Granlund