Berättarnätet Öst (BNÖ) är en ideell förening som samlar berättarentusiaster från östra Mellansverige. Vi verkar för att utveckla och etablera den muntliga berättarkonsten. Föreningen bildades januari 2003. För närvarande är vi 70-talet betalande medlemmar med många olika bakgrunder och inriktningar på vårt berättande.

Stadsmuseet vid Slussen, träffas vi regelbundet för att berätta själva eller bara lyssna till andras historier. Det kostar 50 kr i inträde för den som inte är medlem. Vid det här laget har vi genomfört ett 100-tal berättarkvällar med i genomsnitt 40 besökare. ABF Stockholm bidrar till lokalhyran.

Vi ordnar berättarkurser efter medlemmarnas önskemål. Vi arrangerar årligen BerättarSlam. Alldeles efter midsommar, ordnar vi ett Berättarnas Torg på Mäster Olofsgårdens innegård, då två-tre nya berättare varje kväll underhåller en stor skara åhörare.

Har du tankar om berättande eller erfarenheter du vill dela med dig av? Idéer och förslag om verksamheten som du vill få synpunkter på?  Har du frågor om hemsidan? Skicka ett mejl till vår webansvarige Tomas Carlsson: tomas.carlsson(at)storytelling.se.

Organisationsnummer: 80 24 12-9135

Plusgiro: 11 08 32-3

Adress: Berättarnätet Öst
c/o Pelle Olsson
Bruksgatan 6
360 72 Klavreström