BNÖ söker alltid nya personer som vill engagera sig i föreningen. Det kan handla om styrelsearbete, om att driva ett berättarprojekt eller att komma med nya idéer.

BNO_kreativ

Styrelsen är navet i föreningen och mycket av jobbet initieras och behandlas i styrelsen innan det blir ett berättarprojekt. Vi träffas 8-9 gånger per år. I styrelsen får man också tillgång till mycket annat. Det kan vara information om vad som är på gång i övriga Berättarsverige, diskussioner om vilka projekt vi vill driva och söka pengar för eller möjlighet att få resebidrag för att åka till Ljungby berättarfestival. Läs här vad som händer på våra styrelsemöten. Vi har alltid en levande diskussion om hur vi ska få nya medlemmar och hur vi ska hitta nya möjligheter för våra medlemmar att berätta.

Vi behöver nya idéer och personer som vill vara med och driva berättarprojekt. Känner du att du har en idé? Vill du driva ett berättarprojekt? Vill du engagera dig i styrelsen? Du är mer än välkommen att skicka ett mail eller ringa vår ordförande Pelle Olsson. 076 212 67 89 • pelle.olsson52@gmail.com. Eller ta kontakt med vår valberedning som består av Helen Dejke, helen@dejke.se, och Lisa Killander Braun, lisa.killander@comhem.se.