Denna sida är riktad till rollerna Administratör, Redaktör och Författare av BNÖs hemsida. Här finns ”allt” som behövs för att du i din aktuella roll ska kunna skriva inlägg och i övrigt hantera BNÖs hemsida. Syftet är att administrationen av BNÖs hemsida inte ska bli allt för personberoende. Självklart krävs en grundläggande kunskap av WordPress för att hantera hemsidan.

Viktigt – Var inläggen syns styrs av den/de kategorier som åsätts resp inlägg. Default kategori = ”På gång”.

Till Redaktören/Författaren

Till dig som är ovan med hur man skriver ett inlägg.

Du som skriver ett inlägg för första gången – här finns en film som visar grunderna i hur man gör. Filmen är på svenska och 8 minuter lång och väl värd att titta på. Kanske flera gånger. Läs gärna igenom ”Manual för daglig hantering” först.

Ett tips är, om du vill lära dig mer, att söka på Youtube t ex ”wordpress bilder”. Youtube är en outsinlig källa till instruktionsfilmer. Har du tur finns filmen på svenska.

Söka i/återanvänd/hantera gamla inlägg

Det finns 500+ inlägg från 2007 och framåt. Bland alla dessa inlägg kan det finnas guldklimpar att återanvända. Likaså vill man ibland få en känsla för vilka kategorier och andra attribut gamla och nya inlägg har. Men hur får man en överblick över allt.

Här presenteras olika sätt att söka och få överblick över alla inlägg.

Vad finns under resp menyval/Verksamhet
 • Du ser se senaste inläggen under en kategori
 • Du ser föregående och nästa inlägg i kategorin
 • Du behöver inte vara inloggad

 • Du får inte bästa överblick
 • Du ser bara ett fåtal av de senaste inläggen
 • Du kan inte ändra inläggen

 • Listar 100 inlägg i taget i tidsordning
 • Sammandrag i 3 kolumner
 • Attributen (Kategori, publiceringsdatum , författare) syns tydligt
 • Du behöver inte vara inloggad

 • Tar lite(!) längre tid att synas på skärmen
 • Du kan inte ändra inläggen

 • Möjlighet att redigera alla inlägg
 • Du kan sortera på Publiceringsdatum
 • Du kan söka på Månad
 • Du kan söka på kategorier
 • Du kan fulltextsöka

 • Du måste vara inloggad
 • Är klart långsammare att jobba i

 • Alla inlägg i ”original”
 • Visas i ordningen Publiceringsdatum
 • Du behöver inte vara inloggad

 • Endast 10 träffar åt gången
 • Svårt att få överblick
 • Du kan inte ändra inläggen

 • Alla besökare kan fulltextsöka
 • Synlig på första sidan
 • Du behöver inte vara inloggad

 • Endast 10 träffar åt gången
 • Du kan inte ändra inläggen

Dessutom till Administratören

Byte av Administratör

Om det är dags att byta den person som har administratörsrättigheterna är det några saker att tänka på.

 • Pekaren till Dropbox pekar på en privat Dropbox. Kopiera innehållet i Dropbox till en egen molntjänst
 • Ändra därefter pekarna på denna sida att peka på den nya platsen
 • Byte kontaktperson under ”Mitt konto” hos Websupport.se
 • Uppdatera inloggningsuppgifterna i dokumentet ”Logga in på Webbsupport” i dropbox, i mappen ”Teknisk information for ADMIN”