Berättarnätet Öst (BNÖ) är en ideell förening som samlar berättarentusiaster från östra Mellansverige. Vi verkar för att utveckla och etablera den muntliga berättarkonsten. Föreningen bildades januari 2003. För närvarande är vi cirka 90 betalande medlemmar med många olika bakgrunder och inriktningar på vårt berättande. Vi är också en del av Berättarnätet Sverige.

Berättarkvällar

På Stadsmuseet, vid Slussen, Stockholm, träffas vi för att berätta själva eller bara lyssna till andras historier. Det kostar 50 kr i inträde för den som inte är medlem. Vid det här laget har vi genomfört ett 80-tal berättarkvällar med i genomsnitt 40 besökare. ABF Stockholm bidrar till lokalhyran. Du hittar nästa berättarkväll i kalendern till höger på första sidan.

Mer berättande

Vi ordnar berättarkurser efter medlemmarnas önskemål. Vi arrangerar årligen BerättarSlam. Alldeles efter midsommar, ordnar vi ett Berättarnas Torg på Mäster Olofsgården i Gamla stan, då två-tre nya berättare varje kväll underhåller en stor skara åhörare. Bli medlem!

Vill du bli medlem i Berättarnätet Öst sätter du in 225 kr på vårt plusgiro 11 08 32-3 – uppge ditt namn. Skicka samtidigt information om ditt namn, adress och epostadress till vår sekreterare på epost-adressen medlem@berattarnat-ost.se så vi kan uppdatera medlemsregistret. Vid Internet-betalning i din bank finns inte mycket utrymme för extra information, så därför är det viktigt att du skickar e-post samtidigt.

Hör av dig!

Har du tankar om berättande eller erfarenheter du vill dela med dig av? Idéer och förslag om verksamheten som du vill få synpunkter på? Skicka mail till föreningen på adressen info@berattarnat-ost.se

Det formella

Organisationsnummer: 802412-9135

Plusgiro: 11 08 32-3

Adress:
Berättarnätet Öst
c/o Pelle Olsson
Bruksgatan 6
364 45 Klavreström