BNÖ deltar i det världsomfattande firandet av den muntliga berättarkonsten utifrån årliga teman. Firandet sker varje år, vid sommarsolståndet 20 mars, numera på Världsbiblioteket

Kontaktpersoner: Karin Hultenheim


Världsberättardagen 2019

När dagen och nattenär lika långa, när solen står lodrätt över jordens ekvator,då är det vårdagjämning och världsberättardag! Världsberättardagen, World Storytelling Day, är en global hyllning av konsten till muntligt berättande.  Dagen […]