Att sprida sitt berättande är med dagens teknik enkelt. Antingen med enbart ljud eller med bild också.

Kontaktperson: Margareta Lindvall Rolfhamre