Under pandemin 2020-22 blev det allt vanligare att mötas digitalt, t ex via Zoom. Det som man inte trodde var möjligt blev helt plötsligt möjligt. Nu kunde nya deltagare plötsligt närvara. De som bodde långt från Stockholm, de som måste stanna hemma av någon anledning, de som inte fysiskt orkade ta sig till träffen.

En del säger att ett digitalt möte inte är lika med ett vanligt möte. Naturligtvis är det så, även om den tekniska utvecklingen rusat fram med stor fart under pandemin.

Det finns två argument för det digitala mötet:

  • Ett digitalt möte möjliggör att de som, av någon anledning, inte kan närvara fysiskt ändå kan vara med. Exempelvis kan någon som bor utanför Stockholm vara med på en berättarkväll via datorn.
  • Ett digitalt möte inbjuder till möjligheten att bjuda in några via nätet, medan de andra är närvarande på plats. Det brukar kallas för ett hybridmöte.
  • Ett digitalt möte ska, i första hand, inte jämföras med ett möte med alla i samma rum. Ett digitalt möte ska jämföras med att mötet inte alls blir av.

Att starta och genomföra en digital berättarstund, eller annan sammankomst, är enkelt. BNÖ, som fått en del erfarenhet av berättande på nätet via Zoom, har dokumenterat denna erfarenhet. Kanske kan det vara till stöd för dig/er?

Ett annat sätt är att spela in din berättarstund och lägga ut video på nätet. Nästan lika enkelt. Se När du ska spela in en berättarkväll.