Många av berättarna i föreningen organiserar kurser i egen regi eller i samarbete med annan organisation.

För aktuella kurser gå till Kalendariet och följ oss på Facebook och Twitter för löpande nyheter om utbildningstillfällen.