Vill du veta mer om muntligt berättande? Vill du prova på? Vill du börja berätta och få andra att lyssna när du berättar om något du har varit med om, något du har hittat på, eller en gammal saga?

Karin Hultenheim erbjuder Introduktion, prova på, kurser och seminarier i muntligt berättande. Kurserna kompletterar varandra för du ska kunna delta utifrån intresse och erfarenhet.

Kurserna genomförs på svenska. De erbjuds också med språkligt stöd för grupper som behöver det och omfattar då fler timmar.

Introduktion till muntligt berättande

Vill du veta mer om muntligt berättande? Då är du välkommen till Berättarnätet Östs introduktion om berättande, om vår förening, våra verksamheter och berättarrörelsen i landet!

Vi går igenom olika former av berättelser och framföranden, hur du kommer in i våra verksamheter, hur du kommer igång med muntligt berättande.

 • Tillfällen: 1
 • Timmar: 1
 • När: enligt överenskommelse
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Antal deltagare: enligt överenskommelse
 • Presentatör: Karin Hultenheim

Prova på muntligt berättande

Är du nyfiken på att berätta? Kom och prova! Med korta övningar kommer du igång och hittar på en berättelse tillsammans med andra.

Vi lägger alla värderingar åt sidan och övar så mycket vi hinner och vågar för att hitta vår lust att berätta.

 • Tillfällen: 1
 • Timmar:  1 – 2
 • När: enligt överenskommelse
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Antal deltagare: 4 – 12
 • Ledare:  Karin Hultenheim

Grundläggande kurs i muntligt berättande, del 1: Berätta för varandra

Genom enkla övningar upptäcker du vad en muntlig berättelse är, hur den är uppbyggd, hur du kan berätta den. Med enkla redskap skapar du egna berättelser och uppmärksammar lyssnarnas betydelse. Du får positiv kritik av kursledaren och dina kurskamrater som stöd för att fortsätta berätta.

Vi utgår ifrån deltagarnas erfarenheter och intressen, och lyfter fram vad var och en är bra på, så en positiv process skapas mellan individen och gruppen. 

Vid kursens slut diskuterar vi tillsammans var alla kan fortsätta berätta både när det gäller organiserade- och andra verksamheter, även hemma tillsammans med andra. Alla får möjligheter att hitta vägar in i muntligt berättande.

 • Tillfällen: 4
 • Timmar: 9 

tillfälle 1 – 3, vardera 2 timmar 

tillfälle 4, 3 timmar.

Hemarbete tillkommer.                                          

 • Tider: enligt överenskommelse
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Förkunskaper: inga
 • Antal deltagare: 4 – 12
 • Kursledare: Karin Hultenheim

Grundläggande kurs i muntligt berättande, del 2: Berätta för andra

Genom varierande metoder hittar du idéer till nya berättelser. Du skapar och utvecklar dem alltmer utifrån olika berättarperspektiv, upptäcker olika sätt att berätta och börjar utveckla din egen stil. Du kommer att berätta inför en liten publik, och får kreativ kritik av kursledaren och dina kurskamrater att ta med dig i ditt fortsatta berättande.

Vi utgår ifrån deltagarnas erfarenheter och intressen, och lyfter fram vad var och en är bra på, så en kreativ process skapas mellan individen och gruppen. 

Vid kursens slut diskuterar vi tillsammans varje deltagares fortsatta berättande inom organiserade – och andra verksamheter.

 • Tillfällen: 8
 • Timmar: 22

tillfälle 1 – 6, vardera 2,5 timmar

tillfälle 7 – 8, vardera 3,5 timmar

Hemarbete tillkommer

 • När: enligt överenskommelse
 • Lokal: enligt överenskommelse
 • Förkunskaper: motsvarande Grundläggande kurs i muntligt berättande, del 1
 • Antal deltagare: 4 – 12
 • Kursledare: Karin Hultenheim

Workshop: Fabler då och nu

Har gamla fabler något att säga oss idag? Hur kan vi använda dem? Exempel utifrån en av världens största fabeldiktare Aisopos.

 • Tillfällen: 1
 • Timmar:  1 – 2
 • När: enligt överenskommelse
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Förkunskaper: inga
 • Antal deltagare: enligt överenskommelse
 • Ledare:  Karin Hultenheim

Föredrag/diskussion: Interkulturellt berättande

Erfarenheter av kurser i muntligt berättande för nyanlända.

 • Tillfällen: 1
 • Timmar: 2
 • När: enligt överenskommelse
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Förkunskaper: inga
 • Antal deltagare: enligt överenskommelse
 • Ledare:  Karin Hultenheim

Karin Hultenheim

leder professionella, sociala förändringsprocesser, håller seminarier och kurser. Sedan decennier har hon stöttat människor individuellt och i grupp med att hitta sina berättelser, formulera dem och våga berätta dem i möten mellan människor – i samtal eller på scen. Barn, ungdomar och vuxna, med olika sociala och kulturella bakgrunder, har skapat personliga och gemensamma berättelser utifrån aktuella och historiska skeenden; livshistorier, sagor, myter, legender och skrönor.

Uppdaterad 2022-03-04