Berättarnätet Öst

är en ideell förening som har funnits sedan 2003 och vars syfte är

  • att fungera som kontaktnät för människor som är intresserade av muntligt berättande i Stockholm med omnejd
  • att verka för att öka kunskapen om och intresset för den muntliga berättarkonsten.

Organisationsnummer 802412-9135
Plusgiro 11 08 32-3
Adress: Berättarnätet Öst, c/o Pelle Olsson, Bruksgatan 6, 364 45 Klavreström

Vi har verksamheter och kurser

Våra verksamheter engagerar många berättare och når stora grupper av lyssnare. Verksamheterna skapar möten mellan människor utifrån olika erfarenheter och kulturer. Vi vill nå alla oavsett ålder, kön, könsidentitet och uttryck, etnisk eller social tillhörighet, fysisk eller psykisk situation.

Muntligt berättande

omfattar olika former och stilar som sagor, legender, myter, livshistorier och skrönor.  

Vi samarbetar

med många andra organisationer för att erbjuda intresserade att finna vägar in i berättarrörelsen, både för att lyssna och att själva berätta.

Vi är samarbets- eller medlemsorganisation till ABF Stockholm, Stockholms stad, Mäster Olofsgården, Berättarnätet Sverige och FEST (Federation of European Storytelling).

­