Vill du bli medlem i Berättarnätet Öst sätter du in 225 kr på vårt plusgiro 11 08 32-3. Glöm ej att skriva ditt namn.

Du skickar också ett mail till, medlem@berattarnat-ost.se där du anger namn, adress, telefon och vilken epostadress du vill att vi använder när vi kontaktar dig, bla. genom vårt nyhetsbrev.

Har du frågor? Kontakta oss gärna.