Vill du bli medlem i Berättarnätet Öst sätter du in 225 kr på vårt plusgiro 11 08 32-3. Glöm ej att skriva ditt namn.

Du skickar också ett mail till, medlem@berattarnat-ost.se där du anger namn, adress, telefon och vilken epostadress du vill att vi använder när vi kontaktar dig, bla. genom vårt nyhetsbrev.

Föreningen behandlar dina personuppgifter enligt lagstiftningen. Läs mer under rubriken ”policy för personuppgifter, miljö och arbete”

Har du frågor? Kontakta oss gärna.