5hundring
Tillkännagivande angående rese- (eller annan inspiration) bidrag.

Inom BNÖ har vi sedan en tid tillämpat en praxis gällande ekonomiskt stöd för medlemmar som vill resa någonstans, t.ex. för att delta i festival eller annat berättarevenemang. Man har då, efter hänvändelse till styrelsen med ansökan om detta, fått svaret att det går bra om det finns medel för detta och att man är beredd att göra en redogörelse (på ett eller annat sätt) för att delge det man erfarit till andra medlemmar.
Denna praxis vill vi nu göra mer känd för alla medlemmar. Välkomna med förfrågan till styrelsen om du planerar att åka någonstans eller gå någon kurs som innebär utveckling inom vårt område.
Märk väl att styrelsen avser tillstyrka förfrågningar som motsvarar ovanstående kriterier, utifrån betalningsförmåga, d.v.s. föreningens tillgångar, avseende disponibla kassamedel.

Vi tror/hoppas att detta kan vara en förmån och lockelse som gör att vi får än fler, nya, intresserade och aktiva medlemmar.   – Styrelsen.