BNÖ har haft årsmöte, informerat om kommande verksamhet och förnyat styrelse.
Vill du veta mer via dokumentation ifrån möten och annat, klicka på fliken Föreningen här ovan på menyraden och sedan  på föreningsdokument på vänster sida.