Bästa medlem (eller blivande medlem) i Berättarnätet Öst!

 Välkommen till vårt årsmöte lördag 10 februari klockan 15.00 – 17.30.

 Vi håller till i  Salongen på Mäster Olofsgården, Gamla Stan. Lokalen ligger på gatuplanet bredvid stora porten.  Svartmangatan 6.

 Föreningen bjuder på frukt och kaffe/te. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det tid över att diskutera idéer och framtidsplaner. Som vanligt har vi mycket på gång.

Dagordning och andra årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan.

Om du vill skriva en motion ska den vara inne den 25 januari.

Hoppas du kan komma! Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad 225 kronor. Betala till Nordea plusgiro 11 08 32 -3 senast  5 februari.  (Nya medlemmar som betalt efter 1  november  behöver inte betala för 2024)

Glöm inte att skriva namn på inbetalningen och e-post om vi inte har den.Vi behöver dig! Ditt medlemskap i Berättarnätet Öst är ett stöd till hela berättarrörelsen i Sverige. Som medlem får du:

  • fritt inträde och möjlighet att berätta på vår berättarscen  på Stadsmuseet. Fem kvällar är inplanerade i vår: 17 jan, 7 feb,  6 mars, 17 april och 15 maj.  Tiden är kl  17.30 – 19.30.   
  • fritt inträde på Berättarnas torg 24 – 30  juni
  • gemenskap med andra berättarvänner!

Mer information om allt detta och våra andra aktiviteter, bland annat Berättarstunder för kvinnor, Världsberättardagen  (i år 23 mars) och Berättarslam,  kommer senare. Håll utkik på hemsidan, Facebook och i våra nyhetsbrev!