Vill du utveckla ditt berättande tillsammans med andra?

Åtta berättare träffas fyra lördagar under våren, för att stötta varandra kring berättelsens uppbyggnad och framförande, utifrån vad varje berättare vill bli bättre på.

Dagar, tider, och innehåll (paus för fika respektive bensträckare ingår vid varje träff):

1)      27 februari 10:00-13:00

Introduktion av cirkeln. Alla deltagare presenterar sig.
Fyra deltagare presenterar vad de vill ha hjälp med,
och framför sina berättelser.
Dessa berättare får respons av alla deltagare.
Avrundas med de fyra berättarnas synpunkter.

2)      5 mars        10:00-13:00

Fyra deltagare presenterar vad de vill ha hjälp med,
och framför sina berättelser.
Dessa berättare får respons av alla deltagare.
Avrundas med de fyra berättarnas synpunkter.

Mellan 5 mars och 2 april finns möjlighet för deltagarna att berätta på: Kafé Klavér onsdag 9 mars, Världsberättardagen – Livrustkammaren söndag 20 mars, och på Timmermansgårdens Berättarcafé 29 mars, för att känna sig för utifrån diskussionerna vid de två första träffarna. (Bestämmelserna för att berätta vid dessa evenemang, är desamma som för övriga berättare.) Under de kommande träffarna, tre och fyra, följer deltagarna upp och diskuterar hur det gick.

3)      2 april        10:00-13:00

Fyra deltagare framför åter sina tidigare berättelser –
eller nya berättelser, utifrån de diskussioner deltagarna
haft under de två första träffarna, och eventuella
framföranden vid Klavér, Livrustkammaren, eller Berättarcafét.
Dessa berättare får respons av alla deltagare.
Avrundas med de fyra berättarnas synpunkter.

4)      9 april        10:00-13:00

Fyra deltagare framför åter sina tidigare berättelser –
eller nya berättelser, utifrån de diskussioner deltagarna
haft under de två första träffarna, och eventuella
framföranden vid Klavér, Livrustkammaren, eller Berättarcafét.
Dessa berättare får respons av alla deltagare.
Avrundas med de fyra berättarnas synpunkter.
Avslutning av cirkeln, och utvärdering.

Lokal i: ABF-huset – Sveavägen
Cirkelledare: Karin Hultenheim – BNÖ

Anmäl dig till cirkeln senast 10 februari, genom att fylla i följande uppgifter, och mejla dem till Karin Hultenheim:  k.a.b.hultenheim@telia.com
Du kan också ringa eller sända sms till Karin på 070-345 01 64. Först till kvarn!  

(Dessa uppgifter vill ABF ha för att godkänna cirkeln.) Maila till Karin i samband med anmälan.

Förnamn:
Efternamn:
Kön:
Personnummer (10 siffror):
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefon:
Mobil: