Nu är det snart dags. Den europeiska berättarkonferensen FEST 2014 kommer att anordnas i Västerbotten av BerättarNätetSverige och nu är det möjligt att anmäla sig. Det har blivit Sveriges tur att vara värd för konferensen, det är en stor möjlighet att göra hela Sveriges berättarrörelse synlig. På konferensen får BNS medlemmar en chans att möta och nätverka med de europeiska berättarna och en möjlighet att dela erfarenheter med de andra ländernas berättar-organisationer. Detta är en unik möjlighet att samla det svenska berättandet
– i samvaro med det europeiska. BNS styrelse hoppas att det blir många svenska berättare som sluter upp i Västerbotten 9-12 juni.

FEST_inbjudan_medlem