Kurser, föredrag och workshoppar i Muntligt berättande

Vill du veta mer om muntligt berättande? Vill du prova på? Vill du hitta nya sätt att skapa berättelser? Vill du få andra att lyssna när du ska berätta något – som en gammal saga, något du har varit med om, eller något du har hittat på?

Karin Hultenheim erbjuder Introduktion, Prova på och kurser i muntligt berättande. Kurserna kompletterar varandra för att inspirera berättare och andra. Du kan delta utifrån intresse och erfarenhet.

Kurserna genomförs på svenska. Introduktionen, Prova på och kurserna i grundläggande muntligt berättande, del 1 och 2, erbjuds också med stöd i svenska för grupper som har behov av det. Kurserna omfattar då fler timmar.

Kursledarna har stor kunskap och erfarenhet inom sina respektive områden. Kursernas utformning grundar sig på tidigare erfarenheter av genomförda kurser.

Kurserna, föredragen och workshopparna genomförs på uppdrag av organisationer, företag och privatpersoner och i överenskommelser med uppdragsgivarna. Uppdragen ersätts enigt gällande branschorganisationers rekommendationer. Överenskommelserna regleras i avtal. 

Introduktion till Muntligt berättande

Vill du veta mer om muntligt berättande? Då är du välkommen till vår introduktion om muntligt berättande, om vår förening, våra verksamheter och berättarrörelsen i landet!

Vi går igenom hur det muntliga berättandet ser ut idag med olika former av berättande och berättelser. Vi presenterar Berättarnätet Öst och föreningens verksamheter, hur du kommer in i dem, och hur du kommer igång med muntligt berättande.

 • Tillfällen: 1
 • Studietimmar: 1
 • Tider:       måndag – fredag, dag eller kväll
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Presentatör: Karin Hultenheim
 • Antal deltagare: enligt överenskommelse

Här kan du ställa frågor och hitta vägar till berättarrörelsen och muntligt berättande.

Prova på Muntligt berättande

Är du nyfiken på att berätta muntligt? Kom och prova! Med korta övningar kommer du igång att berätta, och hitta på en berättelse tillsammans med andra.

 • Tillfällen: 1
 • Studietimmar:  1 – 2
 • Tider:       måndag – söndag, dag eller kväll
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Ledare:  Karin Hultenheim
 • Förkunskaper: inga
 • Antal deltagare: 4 – 12

Vi lägger alla värderingar åt sidan och bara övar. Så mycket vi hinner och vågar för att ha roligt och hitta vår lust att berätta.

Grundläggande kurs i Muntligt berättande, del 1: 

Berätta för varandra

Genom enkla övningar upptäcker du vad en muntlig berättelse är, hur den är uppbyggd, hur den utvecklar sig, och hur du kan berätta den. Med enkla redskap skapar du egna berättelser, och uppmärksammar lyssnarnas betydelse. Du får positiv kritik av kursledaren och dina kurskamrater som stöd för att fortsätta berätta.

 • Tillfällen: 4
 • Studietimmar: 10 timmar, varav: 
 • tillfälle 1 – 3, vardera 2 timmar 
 • tillfälle 4, 3 timmar.
 • Hemarbete tillkommer.                                          
 • Tider:       måndag – fredag, dag- eller kvällstid
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Kursledare: Karin Hultenheim
 • Förkunskaper: inga
 • Antal deltagare: 4 – 12

Vi utgår ifrån deltagarnas erfarenheter och intressen, och lyfter fram vad var och en är bra på, så en positiv process skapas mellan individen och gruppen. 

Vid kursens slut diskuterar kursledaren med deltagarna om var alla kan fortsätta berätta både när det gäller organiserade – och andra verksamheter, kanske hemma tillsammans med andra. Alla får möjligheter att hitta vägar in i muntligt berättande.

Grundläggande kurs i Muntligt berättande, del 2:Berätta för andra

 • Genom varierade metoder hittar du idéer till nya berättelser. Du skapar och utvecklar dem alltmer utifrån olika berättarperspektiv och berättelsers uppbyggnader och upptäcker olika sätt att berätta. Du kommer att berätta inför en liten publik, och får kreativ kritik av kursledaren och dina kurskamrater att ta med dig i ditt fortsatta berättande.
 • Tillfällen: 8
 • Timmar/tillfälle: Tillfälle 1 – 6, vardera 2,5 timmar, 
 • tillfälle 7 – 8, vardera 3,5 timmar
 • Längd:   22 timmar. Hemarbete tillkommer.
 • När:       dag- eller kvällstid 8 gånger, eller 3 – 4 helgdagar
 • Lokal: enligt överenskommelse
 • Kursledare: Karin Hultenheim
 • Förkunskaper: motsvarande Grundläggande kurs i muntligt berättande, del 1.
 • Antal deltagare: 4 – 12

Vi utgår ifrån deltagarnas erfarenheter och intressen, och lyfter fram vad var och en är bra på, så en kreativ process skapas mellan individen och gruppen. 

Vid kursens slut diskuterar kursledaren med deltagarna om var och ens fortsatta berättande inom organiserade – och andra verksamheter. För deltagare som vill fortsätta utveckla sitt berättande finns kurser inom Berättarnätet Öst, även när det gäller att berätta på scen.

Föredrag, diskussioner och workshoppar i Muntligt berättande

Fabler då och nu

Har gamla fabler något att säga oss idag? Hur kan vi använda dem? Exempel utifrån en av världens största fabeldiktare Aisopos.

 • Tillfällen: 1
 • Studietimmar:  1 – 2
 • Tider:       måndag – söndag, dag eller kväll
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Föredragshållare:  Karin Hultenheim
 • Förkunskaper: inga
 • Antal deltagare: enligt överenskommelse
 • Föredrag och berättande med workshop. 

Interkulturellt berättande

Erfarenheter av kurser i muntligt berättande för nyanlända.

 • Tillfällen: 1
 • Studietimmar:  2 timmar, halv- eller hel dag.
 • Tider:       måndag – söndag, dag eller kväll
 • Plats: enligt överenskommelse
 • Föredragshållare:  Karin Hultenheim
 • Förkunskaper: inga
 • Antal deltagare: enligt överenskommelse
 • Föredrag, berättande och diskussion.

Kursledare i Muntligt berättande: Karin Hultenheim

pastedGraphic.png
Foto: Jörgen Bodner

Sedan decennier har Karin Hultenheim stöttat människor individuellt och i grupp med att hitta sina berättelser, formulera dem och våga berätta dem i möten mellan människor – i samtal eller på scen. Barn, ungdomar och vuxna, med olika sociala och kulturella bakgrunder, har skapat personliga och gemensamma berättelser utifrån aktuella och historiska skeenden; livshistorier, sagor, myter, legender och skrönor.

Karin leder professionella, sociala förändringsprocesser, håller i kurser, föredrag och seminarier. Hon är poet, muntlig berättare, socionom och filosofie magister.