Många av berättarna i föreningen organiserar kurser i egen regi eller i samarbete med annan organisation.

Kontaktperson: