Kerstin Reinholdsson är en av våra nyaste medlemmar. Henne kan du höra på Stadsmuseet 14/3.