STORYTELLING – en läkande kraft mellan människor av Inger Lise Oelrich.

Det är med stor glädje jag skriver till er och berättar att min bok om arbetet med storytelling som läkande kraft nu är klar. Många har frågat efter böcker om det här arbetet på våra nordiska språk och hittills har det inte riktigt funnits.

Boken bygger på min nordiska utbildning, den består av berättelser, övningar, cases och reflektioner om hur muntligt berättande kan användas idag i ett brett spektrum av sammanhang.

Boken kan läsas av alla intresserade som en inspiration och tankeväckare och även som rent nöje! Den kan med fördel även användas som resursbok i arbetet med människor och när man vill jobba tillsammans i en grupp. Kapitlena har namn som: Talets Gåva, Sprickan släpper fram ljuset, Att arbeta med en saga, Skapelsen, Spontant Berättande, Metaforernas Språk, Livsberättande m.fl, i allt 12 kapitel och ca 240 sidor.

 

 

STORYTELLING – en läkande kraft mellan människor kommer ut i början på juni och den kan beställas direkt hos mig. Så småningom kommer den också att kunna beställas på nätbokhandel m.m. Förlag Storytelling for Life.

Boken kostar 280:- SEK. Porto tillkommer. Beställ boken genom att betala in 325kr till Inger Lise Oelrich på Bankgironr. 324-4332 Skriv tydligt namn och adress och vad betalningen avser! I början på juni får du boken hem i postlådan.

Kontakt: Inger Lise Oelrich, storytellingforlife@gmail.com www.nordiskalba.org