Rapport från FEST-konferensen i Ungern 15-16 juni.
FEST är en sammanslutning av berättarorganisationer och föreningar från Europas olika länder. För närvarande har FEST ca 100 betalande organisationer. Årligen arrangeras en stor konferens för medlemsorganisationerna där gemensamma frågor bearbetas plus att det blir möjlighet att nätverka och delta på flera olika workshops.

Årets konferens var förlagd till kulturhuvudstaden i Europa i år, Weszprem. Det är en gammal stad som ligger naturskönt 12 mil sydväst om Budapest i Ungern. Själva konferensen var centrerad till en nybyggd, rund byggnad som gick under namnet Hangvilla. Antal delegater som deltog under de två dagarna var 80 stycken som kom från Europas alla länder.

Temat för årets konferens var ”Från spinnhus till flashiga caféer”. Förmiddagen den 15:e juni gick invigningen av stapeln med två längre föredrag om Ungerns traditionella folksagor och om förändringen av mötesytor för berättande som skett under 1900-talet.

Det fanns en mängd workshops att välja på under resterande eftermiddag. Jag deltog i två workshops. Den första leddes av den italienske storytellern Davide Bardi och handlade om berättarens dans – om berättarens arbete med att utveckla rytm och perception i sitt berättande.

Min andra workshop var tillsammans med den franska berätterskan Caroline Sire. Tillsammans med henne undersökte vi berättarens möjligheter att berätta i tre dimensioner. Båda dessa workshops behandlade berättarens förhållande till sig själv och till berättarrummet.

BNÖ:s egen medlem, Johan Theodorsson, hade en mycket uppskattad workshop denna dag. Han lät sina deltagare få fördjupa sig i konsten att berätta för barn och förskolebarn.

Samtidigt med vår konferens pågick det en workshop i ungerskt hantverk i vår närhet, där de som hade lust och möjlighet fick prova på dessa gamla traditioner.

Kvällen avslutades med en berättarkväll med ungerska folksagor och folkmusik i en gammal jesuitkyrka. Mycket stämningsfullt.

Fredagens förmiddag ägnades åt en lägesrapport av FEST, och då främst av det stora arbete som nu görs med en projektansökan som ska lämnas in till europeiska kulturfonden. Guy Tilkin, FEST´s ordförande startade upp arbetspasset med en sammanfattning av nuläget:
– FEST´s förra ansökan fick avslag 2021. Detta har lett till att mycket av FEST´s arbete fått stå tillbaka och till stor del har FEST fått skötas ideellt. Till hösten är det dock möjligt att skicka in en ny ansökan och det är i det ansökningsarbetet man är just nu. Guy sammanfattade bristerna i den tidigare ansökan och menade att berättarrörelsen måste bli bättre på att ta plats i det övriga samhällslivet.

Vi blev indelade i olika grupper där vi fick fundera på hur nyttan av berättande kan se ut när det gäller:

  1. Omfattning
  2. Relevans
  3. Påverkan

Grupperna redovisade sina resultat i form av post-it lappar och som lämnades över till styrelsen för att ge dem input till ansökan.

Efter det arbetet gick vi över i ett pass kring nätverkande. Detta arrangerades i form av ett Öppet Forum och som fungerar som en enda stor kafferast. Suveränt inslag i konferensen! Deltagarna fick själva komma med förslag på samtalsämnen och sen var det fritt att ansluta sig till den grupp/ämne som man var intresserad av. Förmiddagen blev riktigt intressant då du som deltagare blev mer involverad och delaktig i konferensen. Mycket skratt och kloka tankar!

Eftermiddagen bjöds det på ett sista pass med workshops. Jag valde ett pass som kom att handla om berättande och terapi, att locka fram det som är inlåst inom oss. Mycket intressant och spännande workshop som leddes av Tom van Mieghem, en belgare som arbetar med ungas hälsa.

Så avslutades konferensen med middag och tacktal. Som helhet blev det en mycket bra och inspirerande konferens och jag återvänder med nya tankar kring berättande och några riktigt spännande möten med människor jag hoppas kunna fortsätta samtalen med!

Vid tangentbordet,

Anders Holmberg
BNÖ