Elva nya och gamla medlemmar kom till Berättarnätet Östs årsmöte på Mäster Olofsgården 20 februari och tog de traditionella besluten som behövs för att driva föreningen under 2022. Därtill förde mötet diskussionerna framåt, inte minst kring betydelsen av föreningens deltagande under FEST-konferenserna (Federation of European Storytelling) framöver.

Tomas Carlsson lämnade styrelsen och tackades i sin frånvaro för de senaste årens administration av hemsidan. Ingela Ryhede hälsades välkommen som ny styrelsemedlem. Ida Junker avgick från valberedningen och en post som valberedare blev vakant tills vidare. Björn Söderbäck omvaldes till revisor.

Lars-Anders Rolfhamre sändes tack för att han alltmer övertog administrationen av hemsidan och utvecklade den under slutet av föregående år.

Namn, poster och kontaktuppgifter till styrelsen finns här.

Tack till var och en som kom! Om vi bara haft rosor att dela ut!

Karin Hultenheim