Årsmöte 20/2

Bästa medlem (eller blivande medlem) i Berättarnätet Öst.

Välkommen till vårt årsmöte söndag 20 februari klockan 15.00 – 17.30. Vi håller till i Tryckeriet på Mäster Olofsgården, Gamla Stan. Lokalen ligger på gatuplanet innanför stora porten.

Föreningen bjuder på frukt och något att dricka. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det tid över att diskutera idéer och framtidsplaner. Som vanligt har vi mycket på gång. Dagordning och andra årsmöteshandlingar kommer att finns på hemsidan.

Om du vill skriva en motion ska den vara inne senast 6 februari.

Hoppas du kan komma! Du behöver inte anmäla dig i förväg.

På grund av pandemin finns en risk att vi måste köra årsmötet digitalt via Zoom. I så fall återkommer vi med ny information. Tiden blir densamma.

Medlemsavgiften för 2022

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrad 225 kronor. Betala till Nordea plusgiro 11 08 32 -3 senast 30 januari.

kom ihåg att skriva namn på inbetalningen. Vi behöver dig! Ditt medlemskap i Berättarnätet Öst är ett stöd till hela berättarrörelsen i Sverige. Under 2022 kommer föreningen att vara fortsatt aktiv, men verksamheterna kan komma att påverkas av pandemin.

Som medlem får du:

  • fritt inträde och möjlighet att berätta på vår berättarscen Stadsmuseet vid Slussen. Fyra kvällar är inplanerade om inte pandemin stoppar oss: Torsdagar kl 18 -19.45: 20 jan, 17 feb, 17 mars, 21 april
  • berätta på Världsberättardagen söndag 20 mars.
  • fritt inträde på Berättarnas torg 27 juni – 3 juli.
  • fritt inträde på SM i BerättarSlam i höst
  • fritt deltagande på Berättarstunderna
  • gemenskap med andra berättarvänner!

Mer information om allt detta och andra berättaraktiviteter kommer senare. Håll utkik på hemsidan, Facebook och i våra nyhetsbrev!

Ett Gott Nytt Berättarår önskar BNÖs styrelse genom
kassör Pelle Olsson pelle.olsson52@gmail.com 076-212 67 89
ordförande Karin Hultenheim k.a.b.hultenheim@telia.com Ta bort: 070-34 50 164