Valberedningens förslag till ny styrelse finns längst ned i förslag till dagordning.