BN1859-362-150dpiVilken glädje! Berättarnätet Öst har tillsammans med Stadsarkivet fått 100 000 kr i startstöd av kulturdepartementets Kulturbryggan för att inventera möjligheterna att på olika sätt konstnärligt gestalta världsminnet Stockholms stads byggnadsritningar som finns på Stadsarkivet.

Läs mer