BNÖs årsmöte 2014 är till ända och en ny styrelse har redan haft ett konstituerande styrelsemöte. Följande personer valdes av årsmötet:

  • Ordförande: Johan Theodorsson
  • Kassör: Pelle Olsson
  • Webansvarig: Jörgen Bodner

Övriga ledamöter

  • Marina Granlund
  • Eva Graus
  • Karin Fabreus
  • Marianne Engström

Läs mer om styrelsen här.