Klicka på länken nedan för att hämta protokollet i pdf-format

 080916

I kallelsen till mötet fanns ett förslag till uttalande om förhållandet mellan Berättarnätet Öst och Berättarnätet Sverige, föranlett av långvariga förhandlingar kring reglerna för BerättarSlam. Detta uttalande kommenterasdes och diskuterades på hemsidan. Du kan följa denna diskussion om du klickar på länken nedan.