En ny härlig kväll med härliga historier. Nästan fullsatt dessutom, 38 personer, på åskådarläktaren och många som ville berätta. Bengt Bergkvist debuterade på vår Klavér-scenen med en pinsam historia hur han förföljde en känd kvinnlig författare som väckte stor förtjusning. Att höra hur andra har gjort bort sig är alltid roligt. Listan nedan ger en vink om variationen och kreativiteten hos berättarna.

Lisa Killander-Braun: Mobil med larmknapp
Marianne Engström: Brita Ziepel
Bengt Bergkvist: Passion
Birgitta Lundwall: Den lilla, lilla draken
John Gustavsson: Huvudlösen
Eva Kjell: Bränträsk
Björn Lindström: Boxning
Bosse Almén: Björn-Anders
Karin Hultenheim: Björnen och ozonlagret
Pelle Olsson: Musbegravningen
Björn Söderbäck: Jag älskar min bror
Viktor Friberg: Hulda