Kafé Klavér 14-09-16

En ny härlig kväll med härliga historier. Nästan fullsatt dessutom, 38 personer, på åskådarläktaren och många som ville berätta. Bengt Bergkvist debuterade på vår Klavér-scenen med en pinsam historia hur han förföljde en känd kvinnlig författare som väckte stor förtjusning. Att höra hur andra har gjort bort sig är alltid roligt. Listan nedan ger en vink om variationen och kreativiteten hos berättarna. Lisa Killander-Braun: Mobil med larmknapp Marianne Engström: Brita Ziepel Bengt Bergkvist: Passion Birgitta Lundwall: Den lilla, lilla draken John Gustavsson: Huvudlösen Eva Kjell: Bränträsk Björn Lindström: Boxning Bosse Almén: Björn-Anders Karin Hultenheim: Björnen och ozonlagret Pelle Olsson: Musbegravningen Björn Söderbäck: Jag älskar min bror Viktor Friberg: Hulda    

Comments are closed.