Konsten att berätta
10 februari 2012 09:00 – 15:00
 
Kurs med Verena HallerUnder kursen får du prova på olika berättartekniker med sagors uppbyggnad som grund.
Med lite övning och kunskap om berättarteknik kan sagor och berättelser växa fram och utvecklas.
Motiven kan komma ur det egna livet eller ur fantasin. Du kommer att vägledas på ett varsamt sätt
till att spontant berätta om de mest oförutsägbara ämnen. Vi övar oss också i att verkligen lyssna
till varandra.
Kursen passar för alla oavsett tidigare berättarerfarenheter.
Malmgårdens oas och välkomnande famn ger oss allt vi kan önska av god berättarmiljö.Kursavgift: 900 kr. I priset ingår kaffe samt lunch

Visa karta
Malmgården,Malmgårdsvägen 53, Stockholm
Verena Haller 0730-34 92 68 el verena.haller@bredband.net
 
Läs mer