En hälsning och livstecken ifrån oss som är satta att ratta vår verksamhet.

 Vad gör styrelsen?
Det är en fråga som jag har hört ställas några ggr efter det att jag kom med i styrelsen för ca 2 år sedan. Nu, på ordförandeplats, är jag beredd att instämma i denna fråga. Och, tror jag, gör även övriga styrelsemedlemmar. Ni kanske dessutom har uppmärksammat att vi fått 2 avhopp ifrån styrelsen, då Marianne Engström och Martita Castro bestämt sig för att lämna. Vi var dock nyligen 8 st, en viss överrepresenation, så vi bedömmer att vi klarar oss till nästa årsmöte utan fyllnadsval.
 Vad bör vi, kan vi, får vi, ska vi göra?
 
En av våra nödvändigaste uppgifter för att förstå vad vi helst bör syssla med är nog att rätta ambitionen efter efterfrågan på aktivitet och initiativ.
 
Låt mig först säga att vi har två etablerade, tydliga, flaggskepps-aktiviteter som dessutom klarar sig utmärkt utan styrelsens närmare inblandning, nämligen Berättarkvällar på Agueli under vår och höst och Berättarnas Torg i Gamla stan två heta sommarveckor.
 
Sedan har föreningen under ett antal år varit med om att vagga igång Berättarslamvågen som fart fram över land och snart sagt hela vår nord.
 
Vi vill även fullfölja vårt engagemang för-i-och-med Världsberättardagen som infaller årligen den 20 mars och så även kommande 2010 och då mycket lämpligt, nämligen en lördag.
 
Behovet av kurser för samvaro och nya impulser för utvecklande av berättande har ofta diskuterats och även efterfrågats. Vi har ställt upp med annonsplats på internet i dessa sammanhang och även varit drivande i flera avseenden. Men här har vi ett av de områden där vi funderar över hur stort intresset och benägenheten att anmäla detta har varit och kommer att vara framgent? Det tas ibland initiativ ifrån styrelsens krets som faller till marken p.g.a. liten eller ingen uppslutning alls.
 
Så detta är ett av våra dilemmor: Ska vi fortsätta att driva egna kursprojekt och att leta och uppmuntra andra initiativ i denna riktning?
 
Vi har även haft en ganska uppslitande diskussion i föreningen under sommarhalvåret om hur vi löser våra omkostnadsfrågor. (Exempelvis i projekts-stöds-ansökningar ifrån olika arbetsgrupper, huruvida man är beredd att avsätta några och i så fall hur många % av ansökta medel i dessa, för hela föreningens ekonomiska överlevnad och fortbestånd.)
 
Hemsidan är en annan av ofta diskuterade och till-o-från ifrågasatta projekt.
 
Brytpunkten mellan enkelhet-att-navigera-i och graden av funktionalitet och möjlighet till djupare nivåer av information, historik, vidarelänkning till andra närliggande o intressanta hemsidor, osv.
 
Undertecknad web-ansvarig gråter ofta och sliter sitt hår – efter fler inlägg, frågor, bidrag o.s.v. (om det så bara är information till kalendariet) för att levandegöra och få ökad dynamik och attraktionskraft hos vår hemsida.
 
Vidare. Det vi sysslat med sedan i somras, förutom det som redan nämnts, ett intresse att presentera oss i vårt närområde, nu Nynäshamn, dit vi farit och kommer att återvända till den 4 nov för att berätta spökhistorier och försöka värva fler medlemmar. Forts. följ!
 
Vi driver nu senast en idé om en intern berättarverkstad för BNÖ-medlemmar där vi kan förkovra oss tillsammans. 
 
 
Inbjudan till Intern Berättarverkstad – BNÖ 2010

När vi umgås inom BNÖ kommer det ofta fram funderingar kring hur vi ska kunna utvecklas som berättare. Inte bara få kommentarerna ”Åh vad spännande, roligt och trevligt du berättar” utan kanske mer konstruktiva synpunkter ifrån kollegor som har andra perspektiv och erfarenheter än en själv.

Därför vill vi göra ett försök med en verksamhet som går ut på att vi träffas och speglar varandra och våra berättelser under seminarieform under minst 3 söndagar med start i vår och kulmen inför världsberättardagen 2010 för att utvärdera och sedan möjligen och förhoppningsvis förlänga och fortsätta berätta mera vid fler tillfällen under våren.

Tanken är att en av deltagarna – vilken som helst som är villig, men helst lite förberedd – skall hålla i formerna för mötet vid varje enskilt tillfälle och att det blir ett rullande ansvar så att klimatet och metodiken blir varierande.

Vi får tillgång på lokal hos ABF Sveavägen och ses vid 3 tillfällen under ca 3 timmar fr kl 13:00 – 16:00 år 2010 den 17/1, 14/2 och den 14/3. Och detta till ingen kostnad för deltagarna.

Det enda kravet är att du är medlem i BNÖ och att du har lust att vara med och berätta och att aktivt spegla andra med råd och synpunkter i en vänlig och konstruktiv anda.

Anmäl ert intresse till Kerttu Jokela e post: kerttu.jokela@comhem.se
 
 
Slutligen. Vi kämpar för att rätt förstå vår uppgift och nivå av insatser. Vi jobbar för er och oss – men önskar: gärna mer kontakt och synpunkter – vad du anser att vi ska ägna oss åt.
 
Detta var allt för stunden – på återhörande!
 
 
                                                                 Jörgen Bodner – ordförande BNÖ