Välkommen att läsa årets fjärde nyhetsbrev.

Medlemmar i föreningen och andra intresserade får nyhetsbreven via mejl. Vill
du också ha dem, sänd ditt namn och mejladress till info@berattarnat-ost.se