23-25/3 höll Berättarnätet Sverige årsmöte i Göteborg. Det var diskussioner om BNS framtid, berättarföreställningar och nätverkande med berättare från hela Sverige. Vi var många från BNÖ som var med. Jag (Johan Theodorsson) blev invald i BNS styrelse. Även Pelle Olsson, Kerttu Jokela var där som deltagare. Från ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden, kom Verena Haller och Ronit Koerner. Båda är även medlemmar i BNÖ så vi var väl representerade. Men vad hände egentligen?

Temat för berättarkvällen var Träd och Eld.

 

Fredag 23/3
På fredagen var det en berättarföreställning för barn som var mycket uppskattad.

Lördag 24/3
Vi samlades på en skola för att inta en delikat brunch som Berättarnätet Västs medlemmar hade förberett. Under eftermiddagen hade vi gruppdiskussioner om BNS framtid uppdelat i 6 punkter. Info om vad grupperna kom fram till kommer att redovisas på BNS hemsida.

  • Berättarslam – Hur ska formen utvecklas inför framtiden? Nya regler? Nya moment?
  • Kommunikation – Hemsida, nyhetsbrev, kalendarium. Hur får vi alla berättarföreningar mer aktiva och mer synliga?
  • FEST-konferens 2014 – BNS ska anordna konferensen för hela Europas berättare i Västerbotten.
  • Unga berättare – Hur kan vi få fler unga berättare? Kan vi ta vara på de goda erfarenheter som finns?
  • Främja berättandet – Hur når vi nya grupper? Hur får vi fler berättarföreningar?
  • Berättarkonst – Hur kan vi skapa nätverk mellan berättare?

Ronit Koerner berättar om Schmol the fool under lördagskvällen

 

På kvällen var det dags för en fantastisk berättarkväll. BNÖ var rikligt representerade. Jag, Pelle, Kerttu, Ronit och Verena berättade. Dessutom anslöt Henrik Hallgren och Mikael Öberg, även de från BNÖ, och gjorde var sin berättelse. Kvällen slutade med improviserat berättande och öppen scen. Fantastiskt.

Söndag 25/3
Nu följde själva årsmötesförhandlingarna. Jag blev som sagt invald i styrelsen och håller som bäst på att förstå hur BNS jobbar. Följande ingår i styrelsen:

Rose-Marie Lindfors, Skellefteå (ordf), Sven Hansson, Landskrona (kassör), Monika Westin, Sundsvall, Johan Theodorsson, Stockholm och Ulf Ärnström, Göteborg. Suppleanter: Birgitta Hult, Malmö och Mikael Thomasson, Göteborg och Ljungby. Läs mer om medlemmarna i styrelsen här.

Jag kommer regelbundet att rapportera här på hemsidan om vad som händer i Berättarsverige. Årsmötet avslutades med en redovisning av gruppdiskussionerna från lördagen. Ett mycket spännande möte.

Mikael Öberg berättar om hjälten Ratu under lördagskvällen tillsammans med en musiker

 

/ Johan Theodorsson, BNÖ