Kurs i naturberättande med Henrik Hallgren.

En dag om muntligt berättande (storytelling) och hur sagorna och myterna kan fördjupa relationen till naturen. Hur kan vi göra växter, djur och naturmiljöer mer närvarande i sagan vi berättar? Och hur kan sagan inspirera oss i arbetet för en hållbar värld?

Kursledare: Henrik Hallgren, professionell sagoberättare, naturvägledare och arkeolog.
Datum: Kursdagen ges vid två tillfällen under våren, Måndagen den 19 mars samt lördagen 21 april.
Tider: 10-16
Plats: Lidingö
Anmälan och övriga frågor: Via mail till henrik@lodyn.se.
Kurskostnad: 950:- inkl moms. Fika ingår.

Läs mer