Förslaget blev också det som antogs av årsmötet.

Karin Hultenheim – Ordförande
Pelle Ollson – Kassör
Stefan Estby – Sekreterare
Anders Holmberg – Ledamot
Tomas Carlsson – Ledamot
Margareta Rolfhamre – Ledamot.