Klicka på nedanstående länkar för att öppna / ladda hem årsmöteshandlingar:

 

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning

Revisionsberättelse

Budgetförslag för verksamhetsåret 2009

Valberedningens förslag till ny styrelse

Årsmötesprotokoll 2009-02-15