Välkommen till en workshop i berättande och uttryckande konst den 12-13 oktober 2013 kl. 10 – 16.30

PDF

Workshop-12-13 oktober

En workshop för dig, som på ett lekfullt sätt, vill utforska och gestalta din livsberättelse i sagans och mytens form. Vi kommer att arbeta i en blandform av olika konstnärliga uttryckssätt, som drama, bild, rörelse, röst, musik, poesi och muntligt berättande. Inga förkunskaper behövs! Allt som har med prestation att göra lägger vi åt sidan. Med avstamp i sagans och mytens rika bildvärld låter du din egen berättelse växa fram. I mötet med andras berättelser uppstår ofta överraskande och oväntade lösningar, resurser synliggörs och nya historier skapas.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. Konsten berör och blir bärare av de existentiella frågorna: liv – mål – mening – död. Teman som vi återfinner i sagor och myter, såväl som i våra egna liv.

Workshopen leds av Marika Nasiell och Charlotte Lewenhaupt. De är diplomerade uttryckande konstterapeuter och har 35 års erfarenhet av teater, rörelse, regi, koreografi, storytelling och pedagogik. Tillsammans förenar de här sina mångåriga erfarenheter av skapande processer.

Kostnad: 1400 kr, Plats: Rummet – för Uttryckande Konst, Tegelviksgatan 40, Södermalm.

För anmälan och frågor: Charlotte tel 0725-51 85 95 charlotte.lewenhaupt@hotmail.com, Marika tel 070-2077142 marika@nasiell.net. www.rummet.org.

Sista anmälningsdag 27 september.