Två debuterande berättarungdomar den 6 juni i Hässelby Slottpark + Rapport därifrån.
Det är en nåd och en lycka att få möta ungdomar och barn som är intresserade av muntligt berättande!

Nu i april-maj har en liten kortkurs gått av stapeln på Punkt Medis, fem träffar för en grupp ungdomar 14-15 år gamla. 10 pojkar och flickor har mött Johanna Hellsing från Punkt Medis som höll ihop serien och var med alla träffarna, Peter Hagberg från Fabula som inledde och avslutade kursserien, gav ungdomarna förslag på sagor att träna in, tips och kritik och uppmuntran. Catarina Abelli som trimmade skvaller, skrönor och vandringssägner förutom att arbeta vidare med de sagor var och en valt. Och så Kersti Ståbi som ledde ett utforskande av och lekande med musiken i samband med berättandet, något som var mycket uppskattat!
Att kursen gått att genomföra tackar vi Fabulagruppen för. Fabula har sökt och fått pengar från Allmänna Arvsfonden just för ungberättande, och generöst pytsat ut medel till berättarnätverk runt Sverige. Punkt Medis, Stadbiblioteket vid Medborgarplatsen har låtit oss hållas i sina lokaler, och det var inte vilka lokaler som helst, utan det allra heligaste: Astrid Lindgren-rummet, dit annars bara forskare o annat fint folk släpps in! Vi har också fått låna scenen  på Vår Teater Medis och gjort övningar när vi behövde mer plats: Tack för det!
Det är som sagt en lycka att få träffa och arbeta med ungdomar, och för mig, att komma in efter bara en träff och få mötas av stark scennärvaro, humor, säkerhet och utstrålning i vars och ens övningsframträdande, det var uppiggande, och inte så lite överraskande.
Nu hoppas vi som tog initiativet till detta att det ska gå att få till en bra fortsättning, vi filar på ideerna och grunnar på de synpunkter och tankar ungdomarna givit oss.
Till hösten kommer vi igen…
Men till dess:
Två av flickorna som deltagit, Karolina och Ronja, kommer att ta steget ut på berättarscenen nu mycket snart. I Hässelby firas nationaldagen i Hässelby Slottspark med buller och bång. Där blir uppträdanden hela dagen med musik, folkdans och buskspel, teater framför slottstrappan och mycket annat för hela familjen. Och så sagor! I ett sagotält i parken kommer Karolina och Ronja att berätta för barn, kl 14.15 och kl 14.45.
Ni mycket välkomna den 6:e juni!
Hälsar en nöjd och imponerad workshop-ledare
Catarina Abelli. För mer info: 070/670 32 51 catarina.abelli@telia.com
Sagor i Slottsparken! Rapport från Catarina Abelli
Nationaldagen har firats i när och fjärran. I Hässelby firades den bland annat med inslag av sagoberättande. I ett litet sagotält i slottsparken vid Hässelby Slott berättade två ungdomar i femtonårsåldern sagor för barn i alla åldrar. Det var Karolina och Ronja som debuterade som sagoberättare, efter att ha trimmats i muntligt berättande av pedagoger från Fabula, Berättarnätet Öst och Punkt Medis under våren.
Det var en berömlig berättardebut!
Hela slottsparken vimlade av besökare i alla åldrar, där fanns bland annat cirkusträning, folkdans-provapå, musik, teater, tivoli, kaffeservering och fint väder. Och så sagotältet som blev alldeles fullt vid båda föreställningarna. Barnen och deras föräldrar fick höra bland annat Sagan om hunden som fick hjälp av björnen, Sagan om apan och hajen, Guldlock och de tre björnarna och Sagan om tallen som sökte förnyelse i livet.
Det var imponerande att se två så unga berättare så väldigt uttrycksfullt och säkert locka med sig barnen in i sagornas världar. Musiken från scenen en bit bort var stark, folk kom och gick och lekte och ropade utanför, men Ronjas och Karolinas röster hördes väl mitt i alla störande ljud. Inne i tältet på mattorna och kuddarna satt barnen synbart gripna av hundens öde och tallens insikt.
Jag som är en av pedagogerna som fått arbeta med ungberättandet på Punkt Medis under våren, ser fram emot en fortsättning i höst!
hälsar Catarina Abelli